Hakkımızda

MUMCUOĞLU A.Ş. 1980 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuştur. Firmamız uzun yıllar inşaat malzemesi alımı satımı ve imalatı ile iştigal etmiştir. Faaliyet konularımız elektrik, elektrik ürünleri ve inşaat alt yapısı işleridir. Geçmişte yaşadığımız tecrübeler doğrultusunda Mumcuoğlu A.Ş. günümüzün gelişen teknolojik şartları doğrultusunda yen iş alanlarında faaliyet göstermeye başlamıştır. Firmamız kazısız teknoloji alanlarında başarılı projelere imzasını atmıştır. Kazısı teknoloji uygulamalarında yönlendirilebilir yatay sondaj makineleri kullanılmaktadır.

Firmamız 2008 yılında fiber optik kablo döşeme işleri ve fiber optik kabloların geçeceği güzergahlarda alt yapı çalışmalarına başlamıştır. Gelişen iş potansiyeli doğrultusunda birçok firmaya aynı iş konusunda çalışmalar yaparak önemli projeler tamamlamıştır.

Firmamız tüm inşaat çalışmaları esnasında ülkemizin önde gelen kuruluşlarıyla çalışmaktadır. Altyapı kazı çalışmalarında Borusan Makine ile çalışmaktadır. Yatay sondaj çalışmalarında firmamıza ait olan makineler kullanılmaktadır. Yönlendirilebilir yatay sondaj projelerin en önemli parçası olan yer altı görüntüleme çalışmaları firmamız tarafından yapılmaktadır.

Tüm altyapı çalışmalarını başarı ile tamamlayıp yüklenici firmalara teslim etmenin gururuyla her geçen gün daha büyük projelere imza atma yolunda ilerlemekteyiz.

Kalite Anlayışımız

MUMCUOĞLU A.Ş. olarak hizmetlerimizi müşterilerimizi en üst düzeyde memnun edecek şekilde yerine getirirken aşağıdaki etik krallara uyacağımızı açıkça beyan ederiz.

  • Toplum içinde ve özellikle müşterilerimizle, işverenlerle ilişkilerimizde ticaret ahlakının şeref ve onuruna yakışır şekilde davranacağız.
  • En başta güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutacağız. Güvenlik hususunda en ufak bir detayı bile atlamayacağız.
  • Müşterinin her zaman en güvenilir yardımcısı olacağız. İşverenin sırlarını titizlikle saklayacağız. Bu hizmetlerimize karşılık işverenle işin başında anlaştığımız sözleşme kapsamının dışında hiçbir yerden hiçbir şekilde başka bir bedel kabul etmeyeceğiz.
  • Verdiğimiz kararlarda bilim, teknoloji ve hukuk kuralları içinde kalacağız ve bağımsızlığımızı muhafaza edeceğiz. Yaptığımız çeşitli değerlendirme ve seçim işlemlerinde tarafsızlığımızı titizlikle koruyacağız. Bu çalışmaları yaparken mümkün oldukça somut ve nesnel kriterler kullanacağız.
  • Yönlendirilebilir yatay sondaj hizmetlerinin gelişmesi için çabada bulunacağız. Toplum içinde YYS’ın öneminin anlaşılması için gayret sarf edeceğiz.
  • Müşteriyle anlaşmalarımıza uyacağız, onlara karşı dürüst olacağız ve verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.
  • Dayanıksız ve bilimsellik dışı reklam ve promosyon yapmayacağız. Ahlak dışı yollara başvurmayacağız. Ancak yüksek standarttaki işlerimiz için mesleğimizin gerektirdiği ve hak ettiğimiz ücreti istemekten çekinmeyeceğiz.
  • Başkalarının fiyatının düşürülmesi yolundaki müşteri isteklerine ve senaryolarına alet olmayacağız. Amaçsız ve spekülatif fiyat hareketleri yapmayacağız. Çünkü bu hareketler yüzünden kalitemizden ödün verip müşterimizin bize olan güvenlerini kaybetmeyi göze alamayız.
  • Öncelikle bu ahlak yasalarına uymayı kabul eden kuruluşlar ile iş birliği ve ortaklık yapmaya gayret edeceğiz.
  • Diğer YYS firmaları ile haksız rekabete girişmeyeceğiz. Onların haksız yere uzaklaştırıldığı bir işte, işveren tarafından davet edilsek dahi, onların izinleri olmadan işe talip olmayacağız.